Dědečkova podobizna

SIVÝ ČTVERÁK

Reklama:

 

Původní anekdoty


 • 1922 / Stan. Hakl / Kouzelnické kousky
  Dědeček položil na stůl rovnoběžně vedle sebe dvě zápalky. Potom napříč přes ně dal zápalku třetí. I řekl: „Jak dostanu vrchní zápalku pod obě spodní, aniž bych se jich dotkl?“
  „To je zhola nemožné,“ zvolal Ladík po chvíli marných pokusů.
  „Nuže, hleď!“ pravil děd, zvedl opatrně zápalku, podstrčil ji pod stůl, kdeže ji pod oběma zápalkami podržel.
  „Co tomu říkáš, he?“
  „Takhle ano.“
 

1898 - 2007 © Nezávislá iniciativa „Sivý čtverák“, Stanislav Hakl a další autoři (kontakt)