Dědečkova podobizna

SIVÝ ČTVERÁK

Reklama:

 

Původní anekdoty


Náhodně vybraný žert:
 • 1924 / ? / Šikovné ruce
  Dědeček se mrzel, opravdu se mrzel — a to bylo špatné znamení, že by dětem pověděl některý ze svých žertů! Kdosi přelezl mříž, která chránila jeho zahrádku, a otrhal mu do rána jablka. Proto byl dědeček mrzut.
  „Co se stalo, dědečku?“
  Dědeček vzal kus papíru a kreslil záhadnou mříž, psal pod ní písmena:
  (obrázek)
  Děti nestrhly očí. „Co to znamená? Vysvětlete nám!“ volaly nedočkavě.
  „Čtěte písmena dle délky přímek a zvíte, co mě mrzí!“ pravil dědeček.
  Kdo první rozluští záhadu?
 

1898 - 2007 © Nezávislá iniciativa „Sivý čtverák“, Stanislav Hakl a další autoři (kontakt)