Původní anekdoty


 • 1902 / Miroslav Rutte / Kouzelnické kousky
  Po svačině pravil dědeček dětem: „Protože prší, a nemůžeme jíti na procházku, ukáži vám něco. Ty, Ladíku, přines mi můj klobouk a ty, Mařenko, kousek cukru.“
  Když dědeček obdržel, čeho potřeboval, položil cukr na stůl, poklopil naň klobouk a řekl: „Kdo dovede cukr vzíti, aniž se při tom klobouku dotkne?“
  „To není možné!“ zvolaly děti jednohlasně.
  „A já to přece dovedu,“ řekl dědeček. „Pozor: jedna — dvě — tři — a už jsem to učinil!“
  „Ale vždyť jsi cukr nevzal!“ vzkřikl Ladík.
  „Přesvědč se,“ odvětil dědeček s úsměvem.
  Ladík zvědavě pozdvihl klobouk, ale dědeček mezi tím rychle vzal cukr, aniž se byl klobouku dotekl.
  „Tak bychom to také dovedly,“ smály se děti.
 

1898 - 2007 © Nezávislá iniciativa „Sivý čtverák“, Stanislav Hakl a další autoři (kontakt)