Původní anekdoty


 • 1898 / ? / Matematické žertíky a paradoxy
  SVÍČKY
  „Zeptejte se nás na něco, dědečku,“ žebronily děti.
  „Dobrá,“ řekl dědeček, „ale neuhodnete-li, budu se hněvati.“
  „Ať žije náš dědeček, náš zlatý dědeček,“ znělo ze všech hrdel.
  „Povězte mně tedy, čtveráci, kolik svíček zbude, když v sednici jich hoří třináct, a já pět z nich zhasnu.“
  „Osm, osm,“ křičely děti radostně.
  „Pojďte sem, nastavte hlavy, zakudlám vás všecky trochu. Neumíte nic!“
  „Ale vždyť jich opravdu zbude osm! Dědeček jen žertuje, vím jistě, že jich zbude osm,“ tvrdil Jeník
  „Osm přece ne,“ pravil dědeček. „Zhasnu-li z třinácti svíček pět, zbude jich jen těch zhasnutých pět, protože ostatní shoří.“
 

1898 - 2007 © Nezávislá iniciativa „Sivý čtverák“, Stanislav Hakl a další autoři (kontakt)